Dětský psycholog - Ceník

Dětský psycholog - Ceník

PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE

Individuální konzultace
50 min
od 1.200,-
Psychoterapie
50 min
(opakovaná sezení)
850,-

Klienti pojišťovny OZP ve věku do 18-ti let mají u nás péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Klienti pojišťovny ZPŠ mají u nás péči hrazenou zdravotní pojišťovnou (bez věkového omezení).

PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ

Klienti pojišťovny OZP ve věku do 18-ti let mají u nás péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Klienti pojišťovny ZPŠ mají u nás péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

 

Ostatní klienti:

Vývojová psychodiagnostika
(1h vyšetření, 1h konzultace s rodičem)
2.200,-
Komplexní psychodiagnostika
(vyšetření cca 3h, 1h konzultace s rodičem při předání zprávy)
3.800,-
Specializovaná komplexní psychodiagnostika (podezření na konkrétní poruchu)
(vyšetření cca 3h, 1h konzultace s rodičem při předání zprávy)

3.800,-

Psychodiagnostika socio-emočního vývoje (pro účely hospitalizace, lázní apod.)      
(1h vyšetření, předání zprávy)

Komplexní rozvojový plán
Obsahuje komplexní analýzu z provedené psychodiagnostiky.

1.800,-


1.200,-

Cílená diagnostika - Školní zralost (50min) 850,-
Cílená diagnostika - Grafomotorika 850,-
Cílená diagnostika - Intelekt (cca 1,5h) 1.500,-
Cílená diagnostika - Paměť/pozornost/exekutivní funkce (cca 1h)

1.200,-

PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH

Komplexní psychodiagnostické vyšetření
(3-5 hod rozdělené do dvou samostatných sezení)
4.200,-
Cílená diagnostika - Intelekt (cca 1,5 hod) 1.500,-
Cílená diagnostika - Paměť/pozornost/exekutivní funkce (cca 1hod) 1.200,-

 

TERAPIE A NÁPRAVA

Rozvoj grafomotoriky

Úvodní vyšetření (1hod)

Trénink (1hod)

 

850,-

350,-

Trénink Cogmed
(úvodní konzultace, 5ti týdenní trénink, závěrečná konzultace při předání zprávy)
13.000,-

DIAGNOSTIKA RODINY

Diagnostika rodinného systému
(3 x 1 hod)
4.500,-

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY V SITUACI ROZVODU 
A ROZPADU RODINY

Individuální konzultace
50 min
1.500,-
Konzultace s oběma rodiči
50 min
(konzultace zaměřené na dopady porozvodové situace na dítě a konkrétních výchovných uspořádání)
2.000,-
Vyšetření kontaktu dítěte s rodičem
3 hod 
(2h s rodičem, 1h společná interakce)
4.000,-
Komplexní poradenství pro rozvádějící se rodiče
5 x 1 h 
(Komplexní poradenství zaměřené na vhodné uspořádání péče o dítě po rozvodu/rozpadu rodiny)
9.500,-

 

Copyright © INSTITUT DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE | Redakční systém: VMD Software