Nabízíme seminář pro pedagogy, psychology a další zájemce o danou problematiku!

 

Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby

kdy: 15. 6. 2019   8:00 – 18:00

kde: Hotel Belvedere, Milady Horákové 19, Praha 7

lektorka: Mgr. Světlana Drábová

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN!

 

 

 

Seminář zprostředkovává účastníkům ucelený pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v předškolním i školním věku (1. třída).

Obsahem je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga.

Dále na problematiku řady témat - specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam. Představí jim možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídku vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci.

Dalším stěžejním tématem je vývoj dítěte v souvislosti s úrovní dětské kresby, praktický rozbor obrázků dětí.

 

Témata:

- základní terminologie, příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky 

- diagnostika grafomotorických obtíží dítěte, lateralizace 

- ergonomie a výtvarný projev dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka

- dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy, citlivé vedení a přiměřená motivace 

- reedukace grafomotorických obtíží dítěte, správný sed, úchop psacího náčiní

- nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoc

- rozbor příkladů z praxe - je vhodné přinést obrázky dětí předškolního věku (postava, dům, strom, rodina, zvíře…)

 

O lektorce: Vystudovala Pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci a speciální pedagogiku na UJAK v Praze. Její doménou je předškolní pedagogika, především pak pedagogické poradenství a diagnostika. Od roku 1998 pracuje v soukromé speciálně pedagogické praxi pro děti s nejrůznějšími poruchami a oslabeními (specifické poruchy učení – dyskalkulie, dyslexie, dysortografie, dysgrafie – grafomotorické obtíže, ADHD apod.). Během prázdninových měsíců také pořádá reedukační tábory pro děti se specifickými potřebami vzdělávání.

Copyright © INSTITUT DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE | Redakční systém: VMD Software