Dne 12. 5. 2018 se koná 1. Česká konference dětské psychologie pořádaná Národním institutem pro děti a rodinu ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK v Praze.

Jedná se o jedinečnou akci pro odbornou i laickou veřejnost, na které vystoupí řada odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie, pedagogiky a příbuzných oborů.

1. Česká konference dětské psychologie je zaměřena na velmi aktuální témata dětské psychologie – od širších zamyšlení o „obratu k dítěti“ přes nejnovější neurovědecké poznatky o vývoji dětského mozku, k velmi aktuální otázkám problematiky ADHD, psychologie nadaných dětí, traumatu v životě dětí, vlivu hračky na vývoj dítěte a řady dalších.

Je určena pro všechny odborníky, kteří pracují s dětmi – zvláště dětské psychology, pedagogy, ale též sociální pracovníky, dětské lékaře, ale zároveň i pro všechny rodiče.

 

Více na: www.detskapsychologie.cz

 

Copyright © INSTITUT DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE | Redakční systém: VMD Software