Dětský psycholog - Služby – poradenství

Dětský psycholog - Služby – poradenství

Terapie a náprava

Poskytujeme služby v široké oblasti rehabilitace a nápravy specifických oblastí. Jedná se především o nápravu poruch učení, rozvoj grafomotoriky, nápravy poruch pozornosti, posilování pracovní paměti.

Ceník

Rozvoj grafomotoriky – oslabený vývoj v oblasti grafomotoriky komplikuje následný rozvoj specifických dovedností jako je zvl. psaní. Včasná a efektivní intervence může velmi výrazným způsobem zlepšit tuto oslabenou oblast. DPC nabízí individuální péči v rozvoji grafomotorických schopností v předškolním i školním věku.

Cogmed trénink pracovní paměti je komplexní pětitýdenní program podobný počítačové hře, který napomáhá dětem i dospělým s deficity pracovní paměti, která je zásadní mimo jiné pro schopnost soustředění se, pro schopnost přiměřeně odolávat rušivým podnětům z okolí a pro schopnost komplexního uvažování.

Výzkumy ukazují, že poruchy pracovní paměti souvisejí rovněž s nižší školní či pracovní úspěšností. 

 

Cogmed JM (pro děti ve věku 4-6 let): Pracovní paměť je velmi významným ukazatelem pro budoucí školní úspěšnost dítěte. Děti využívají pracovní paměť k soustředění, k uposlechnutí pokynů, k vytrvání u nějaké činnosti, pomáhá jim v učení se novým věcem, porozumění textu, plánování a organizování, ve zvládání svých impulzů apod.

 

Cogmed RM (pro děti od 7 let): U dětí a dospívajících je pracovní paměť důležitá jak ve škole, tak ve společnosti přátel a rodiny. Na pracovní paměti závisí čtení, řešení matematických úkolů, plánování i udržení myšlenek při konverzaci, apod. Nejčastěji je tento trénink využíván u dětí s ADHD.

 

Cogmed QM (pro dospělé): Pracovní paměť je u dospělých zásadní při plánování, soustředění se a odolávání rušivým podnětům. Verze Cogmed QM je ověřena i u lidí po traumatickém poranění mozku a u starších lidí.

 

Co je to Cogmed trénink?

Cogmed trénink pracovní paměti se skládá ze série vizuálně prostorových a verbálních úloh.

  • Program se neustále adaptuje na aktuální kapacitu pracovní paměti jedince, a tím udržuje stálou optimální hladinu obtížnosti tréninku a tedy pozornost dítěte.
  • Trénink probíhá na domácím počítači s připojením na internet.
  • 5 dní v týdnu během 5 týdnů. V sobotu a neděli je vždy odpočinek.
  • Denní trénink obsahuje 3 cvičení a trvá cca 25-35 minut u předškolních dětí, 8 cvičení denně u školních dětí a dospělých - cca 45-55 minut.
  • Po ukončení intenzivního tréninku (5 týdnů) je k dispozici po dobu celého následujícího roku odlehčená verze tréninku - 15 minut denně.
  • Dítě trénuje za dohledu rodiče či jiného dospělého, který se tak stává asistentem trenéra.
  • 1x týdně rodiče spolu s dítětem konzultují průběh tréninku s trenérem (skrze Skype či telefonicky). Trenér sleduje průběh tréninku na svém počítači přes webové rozhraní.
  • Na konci každého tréninkového týdne dostává dítě od rodičů odměnu, která je sjednána před zahájením tréninku. 

Copyright © INSTITUT DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE | Redakční systém: VMD Software