Dětský psycholog - Služby – poradenství

Dětský psycholog - Služby – poradenství

Rodičovská akademie

Vyberte si z nabídky námi pořádaných seminářů, přednášek a workshopů. Chcete se dozvědět, jak zlepšit své výchovné postupy? Jak dítěti lépe porozumět? Jak být dobrým rodičem? V průběhu roku 2018 pro vás chystáme řadu odborných přednášek.

Ceník

KURZY PRO ODBORNÍKY

Téma: Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby

kdy: 30. 3. 2019   8:00 – 18:00

pro koho: pedagogy, psychology a další zájemce o danou problematiku

kde: Institut psychologie s.r.o., Františka Křížka 4, Praha 7

cena: 1600,- Kč

lektorka: Mgr. Světlana Drábová

přihlášky na: konference@detskapsychologie.cz

Seminář zprostředkovává účastníkům ucelený pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v předškolním i školním věku (1. třída).

Obsahem je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga.

Dále na problematiku řady témat - specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam. Představí jim možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídku vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci.

Dalším stěžejním tématem je vývoj dítěte v souvislosti s úrovní dětské kresby, praktický rozbor obrázků dětí.

Témata kurzu:

- základní terminologie, příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky 

- diagnostika grafomotorických obtíží dítěte, lateralizace 

- ergonomie a výtvarný projev dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka

- dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy, citlivé vedení a přiměřená motivace 

- reedukace grafomotorických obtíží dítěte, správný sed, úchop psacího náčiní

- nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoc

- rozbor příkladů z praxe - je vhodné přinést obrázky dětí předškolního věku (postava, dům, strom, rodina, zvíře…)

 

O lektorce: Vystudovala Pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci a speciální pedagogiku na UJAK v Praze. Její doménou je předškolní pedagogika, především pak pedagogické poradenství a diagnostika. Od roku 1998 pracuje v soukromé speciálně pedagogické praxi pro děti s nejrůznějšími poruchami a oslabeními (specifické poruchy učení – dyskalkulie, dyslexie, dysortografie, dysgrafie – grafomotorické obtíže, ADHD apod.). Během prázdninových měsíců také pořádá reedukační tábory pro děti se specifickými potřebami vzdělávání.

 

 

KURZY PRO RODIČE

Jak dítěti lépe porozumět? Proč jsou děti takové, jaké jsou? Jak se vyhnout výchovným chybám? Jak být dobrým rodičem? Máte spoustu otázek k výchově dětí a hledáte na ně odpovědi?

Přihlaste se na naše seináře a buďte pro své děti těmi nejlepšími rodiči!

Téma: Bezpečnost dětí na sociálních sítích

lektor: Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Jak bezpečně používat sociální sítě? Čeho se vyvarovat jak u sebe tak u svých potomků? Od kdy by mělo mít dítě facebook (či jiné sociální sítě)? Umíme používat funkce, které nám facebook nabízí? Kdo všechno vidí vaše příspěvky?  Co je kyberšikana, jak jí předcházet a jak se jí bránit?Co jsou sociální média a jejich dělení
Facebook a smluvní podmínky (policy and terms)
Nastavení soukromí (privacy)
Facebook a GDPR
Kyberšikana, definice a její formy, prevence facebook a jeho funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © INSTITUT DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE | Redakční systém: VMD Software